Gần đây, đã có một số lượng lớn Sweet Bunny vitamin giả đã được nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm này được sản xuất bởi Trung Quốc và có khả năng độc hại. Chúng tôi chỉ có một nhà phân phối chính tại Việt Nam. Và vì điều này, chúng tôi đã rút tất cả Sweet Bunny vitamin tại Việt Nam và thay đổi nhãn. Xin vui lòng xem hình ảnh dưới đây để xác định sản phẩm giả từ sản phẩm thực sự của chúng tôi.
Chỉ những sản phẩm thực sự mới có nhãn dán với mã đặc biệt.